Aktualności
Izraelski patent dla wynalazku z Instytutu Nenckiego i Case Western Reserve University

Z przyjemnością informujemy, że Izraelski Urząd Patentowy właśnie wydał decyzję przyznającą patent dla wynalazku "Koniugaty białka prionowego z dendrymerami do zastosowania w leczeniu choroby Alzheimera" autorstwa Krzysztofa Nieznańskiego, Hanny Nieznańskiej, Witolda K. Surewicza, Krystyny Surewicz i Magdaleny Bandyszewskiej (nr patentu: IL 262902).

Wynalazek został powstał w wyniku badań pod kierunkiem Dr Krzysztofa Nieznańskiego w Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych w Instutucie Nenckiego we współpracy z zespołem Prof. Witolda Surewicza z Case Western Reserve University w Cleveland w Stanach Zjednoczonych.

Oligomery peptydu Aβ są silnymi neurotoksynami, a ich obecność koreluje się z rozwojem zmian patologicznych u pacjentów chorych na chorobę Alzheimera (AD), a w szczególności na tzw. postać rodzinną tej choroby (fAD). Uważa się, że skuteczne terapie tej choroby powinny hamować powstawanie toksycznych oligomerów Aβ oraz/lub neutralizować już powstałe oligomery Aβ.  Przeprowadzone przez nas badania doprowadziły do zidentyfikowania krótkich peptydów – fragmentów białka prionowego, efektywnie hamujących neurotoksyczność oligomerów Aβ w hodowli neuronów (Nieznanska et al., 2018). Peptydy te skoniugowaliśmy z nośnikiem (zmodyfikowanymi dendrymerami) pozwalającym na ich transport poprzez barierę krew-mózg oraz zwiększającym ich efektywność i biostabilność. Ponieważ koniugaty te hamują powstawanie neurotoksycznych oligomerów Aβ, jak również neutralizują już powstałe oligomery, uważamy, że mogą być zastosowane zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu choroby Alzheimera.

Przedmiotem udzielonego patentu są wspomniane koniugaty oraz procedura ich syntezy. Wcześniej Instytut Nenckiego uzyskał ochronę patentową wynalazku w USA (nr patentu: US 10815292) i Europie (nr patentu: EP3468577).

Badania, które doprowadziły do powstania wynalazku zostały sfinansowane z grantu HARMONIA 2013/10/M/NZ4/00311 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki dr. hab. Krzysztofowi Nieznańskiemu.

Instytut poszukuje partnera w procesie komercjalizacji wynalazku.

Osoba do kontaktu:

dr Dorota Gierej-Czerkies:
tel.: (+48 22) 5892 263
e-mail: d.gierej-czerkies@nencki.edu.pl

Data
26 stycznia 2023